Disclaimer en privacy

De eigenaar van de website en de schrijvers van de artikelen op deze site accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze informatie. We besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de op deze website gepubliceerde informatie. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. Wij attenderen u er op dat informatie op deze website enige tijd geleden geproduceerd kan zijn. Eventuele koersen en grafieken op deze website zijn minstens 15 minuten vertraagd.

Wij hopen beleggers te helpen bij het maken van juiste keuzes, maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verkeerde informatie. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor ongunstige of onjuiste beslissingen genomen op basis van verkeerde of juiste gegevens op onze Internet pagina’s. Bedenk dat hoge rendementen ook hoge risico’s kunnen betekenen.

Eigen verantwoordelijkheid

Op deze website worden geen expliciete aankoop- of verkoopadviezen geven. De eigenaar en schrijvers behouden zich het recht voor om te handelen in genoemde fondsen. Om goede informatie te kunnen bieden, is het belangrijk dat de schrijvers zelf ook beleggen in aandelen. Front running wordt ten allen tijde vermeden door geen expliciete adviezen te geven. Alle informatie die wij aanbieden is ook elders op het Internet, al dan niet tegen betaling, te verkrijgen. Indien je wilt beleggen, bedenk dan dat je altijd zelf verantwoordelijk bent voor het bijhouden van belangrijke gegevens.

De eigenaar van deze site aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor verkeerde informatie die op deze website te vinden is alsmede aansprakelijkheid als gevolg van beslissingen die je op grond van de beschikbaar gestelde informatie neemt. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.

Uw persoonlijke gegevens

Vanzelfsprekend respecteren we de privacy van onze bezoekers. Als je jouw persoonlijke gegevens beschikbaar zou stellen, voor de nieuwsbrief bijvoorbeeld, dan worden alle door jou beschikbaar gestelde gegevens uitermate zorgvuldig behandeld en veilig opgeslagen. Alleen op eigen verzoek gebruiken we de gegevens, zoals bij de nieuwsbrief.

In de nieuwsbrief en op de website zult u reclames en aanbevelingen aantreffen. De eigenaren en schrijvers nemen geen verantwoordelijkheid voor de advertenties en de aangeboden externe producten, zoals de beleggingsboeken. Met advertenties kunnen wij deze informatie gratis blijven aanbieden. We proberen onze bezoekers de beste informatie te bieden.

Mede namens de andere schrijvers,

André Lambert

Reacties

reacties

Reacties zijn gesloten.